Mediteransko selo San Antonio

Opći uvjeti poslovanja

Biograd na Moru

Početne odredbe

Članak 1.
Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu samo “GT&Cs”) primjenjuju se na pružanje usluga od strane Mediteranskog sela San Antonio, Put Solina 49, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska (u daljnjem tekstu samo “Hotel”), Mibat d.o.o. Samobor, Milana Rendića 10, 10 430 Samobor, OIB: 20056767366, MB: 1858084, (u daljnjem tekstu samo kao “Operator”), te uvjetima plaćanja i otkazivanja u vezi s rezervacijama koje je izvršio klijent, kao i svim drugim pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnog odnosa uspostavljenog rezervacijom hotelskih usluga.

Članak 2.
Gost ima pravo koristiti hotelske usluge tek nakon što prihvati ove Opće uvjete. Preporučuje se da se klijent upozna s ovim Općim uvjetima prije rezervacije. Kada više puta koristi hotelske usluge, klijent je uvijek dužan pročitati ažurnu verziju GT&Cs-a. Operator zadržava pravo jednostrane izmjene ovih Općih uvjeta; izmijenjeni Opći uvjeti stupaju na snagu od dana njihove objave na internetskim stranicama Operatora. Potvrdom svoje rezervacije gost izražava svoj bezuvjetni pristanak na ove Opće uvjete i njihove priloge.

Članak 3.
Izražavajući svoj pristanak na ove Opće uvjete, klijent izjavljuje da je navršio najmanje 18 godina života i da ima punu pravnu sposobnost za preuzimanje prava i obveza.

Rezerviranje

Članak 4.
Rezervacija se može izvršiti u svoje ime ili za treću osobu.

Članak 5.
Prilikom rezervacije gost može pretraživati dostupne besplatne hotelske kapacitete unosom svojih zahtjeva u obrazac za rezervaciju (datum dolaska, datum odlaska, vrsta sobe i sl.).

Članak 6.
Nakon popunjavanja svih informacija o datumu početka i završetka, vrsti sobe, dodatnim uslugama itd., prilikom rezervacije gost je dužan dati sve tražene podatke.

Članak 7.
Nakon popunjavanja svih traženih podataka, uplate u skladu s ovim Općim uvjetima i provjere unesenih podataka, potvrda rezervacije, uključujući broj rezervacije, odmah će biti poslana na e-mail adresu koju je dao klijent. Dodijeljeni broj rezervacije služi kao potvrda rezervacije, kao kontakt podaci za bilo kakve promjene ili otkazivanje rezervacije, te kao potvrda koja se predoči prilikom prijave u Hotel. Stoga je klijent dužan sigurno pohraniti broj rezervacije.

Članak 8.
Može se zatražiti poklon bon, a boravak na temelju tog vaučera može se rezervirati samo putem recepcije hotela (podaci za kontakt uključeni u članak 4. GT&Cs-a).

Uvjeti plaćanja

Članak 9.
Potvrdom rezervacije gost je suglasan izvršiti uplatu rezerviranog boravka operatoru hotela i ovlašćuje Operatora da prihvati tu uplatu. Gost je dužan platiti akontaciju, navedenu na računu za avansno plaćanje koji je izdao Operator, nakon primitka tog računa, te ostatak na recepciji prilikom odjave.

Boravišna (turistička) pristojba
Sukladno propisima koji uređuju plaćanje boravišne pristojbe, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu uz plaćanje hotelskog smještaja. Visina boravišne pristojbe koja se plaća u Hrvatskoj ovisi o sezoni i destinaciji. Djeca mlađa od 12 godina isključena su iz boravišne pristojbe, dok djeca u dobi od 12 do 18 godina plaćaju sniženu cijenu od 50%. Boravišna pristojba plaća se istovremeno s nepodmirenim iznosom rezervacije. Iznos boravišne pristojbe jasno je naveden na računu koji se izdaje gostu prilikom obračuna i plaćanja usluga.

Članak 10.
Akontacija za rezervirane i potvrđene usluge vrši se u roku od 3 dana od primitka računa za akontaciju, u protivnom se rezervacija smatra otkazanom. Nakon uspješnog primitka avansne uplate, klijentu će se izdati račun o primitku avansne uplate.

Članak 11.
Ako gost skrati rezervirani boravak u Hotelu, Hotel ima pravo naplatiti punu ugovorenu cijenu za cijelo vrijeme trajanja rezerviranog boravka.

Promjene rezervacija i uvjeta otkazivanja

Članak 12.
Gost može promijeniti svoju rezervaciju u pisanom obliku, telefonom ili e-mailom poslanim na recepciju hotela koristeći sljedeće kontakt podatke:
Telefonski broj: +385 91 284 9152
e-mail: info@sananotnio.hr
poštanska adresa: Mediteransko selo San Antonio, Put Solina 49, 23 210 Biograd na Moru, Hrvatska

Prilikom traženja promjene rezervacije, gost je dužan prilikom rezervacije uvijek navesti broj rezervacije koji je dodijeljen i poslan gostu. Ako zahtjev gosta za promjenom rezervacije ne može biti zadovoljen zbog kapaciteta ili drugih operativnih razloga, Operator će poduzeti sve razumne korake kako bi udovoljio zahtjevima klijenta, međutim, Operator nije obvezan udovoljiti zahtjevu klijenta za promjenom rezervacije i gost nema pravo tražiti naknadu štete ili bilo koji drugi nastup od Operatora zbog nemogućnosti promjene rezervacije.

Članak 13.
Ako je gost rezervirao smještaj putem turističke agencije koja je partner Hotela, sve promjene i otkazi moraju se riješiti kod putničke agencije kojom je rezervirao smještaj. Turistička agencija i hotel, u skladu sa svojim međusobnim ugovornim odnosima, rješavaju pitanja vezana uz promjene i otkazivanja.
Ako gost raskine ugovor i otkaže rezervaciju, Operator ima pravo naplatiti naknadu otkaza na sljedeći način:

Naknade za otkazivanje
Članak 14.
Individualne rezervacije
Za sve rezervacije otkazane do 14 dana prije očekivanog dolaska u Hotel neće se naplaćivati naknada za otkazivanje, osim ako je rezervacija izvršena pomoću posebnog cjenika bez povrata novca.

Članak 15.
Ako je rezervacija izvršena putem posebnog cjenika bez povrata novca, naknada će se u bilo kojem trenutku naplatiti za otkazivanje ili promjenu rezervacije.

Članak 16.
Grupne rezervacije
Uvjeti grupe podliježu posebnim uvjetima i naknadi u slučaju otkazivanja ili smanjenja kontingenta soba navedenih u Cjeniku grupe Hotela, koji se dostavlja partneru, prije rezervacije.

Članak 17.
Nedolazak, neuspješna prijava za rezervirani boravak
Ako se gost ne prijavi za rezervirani boravak do 22:00 sata na dogovoreni dan dolaska, Operator ima pravo na naknadu otkaza.

Iznos naknade za otkazivanje
Članak 18.
Individualne rezervacije
Naknada za otkazivanje iznosi 100% iznosa rezervacije

Članak 19.
Grupne rezervacije
Naknada za otkazivanje rezervacije ili smanjenje broja soba navedena je u Cjeniku grupe Hotela, koji se dostavlja partneru prije rezervacije.

Članak 20.
Operater zadržava pravo pojedinačno odlučivati o svakom zahtjevu za otkazivanje naknade štete u slučaju otkazivanja ili smanjenja kontingenta soba.

Članak 21.
Naknada za otkazivanje masaža, tretmana i drugih usluga.
Masaže, tretmani i ostale usluge podliježu posebnim pravilima o naknadi otkaza navedenim u cjenicima tih usluga.


Članak 22.
U slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s rezervacijom, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na +385 91 284 9152 ili e-poštom na: info@sanantonio.hr

Članak 23.
Prijava je moguća na datum početka rezerviranog boravka nakon 14:00 sati. Odjava se vrši do 10:00 sati na dan završetka rezerviranog boravka, osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije.

Članak 24.
Ako se gost ne prijavi do 22:00 sata na dan početka, to se smatra neprijavljivanjem rezerviranog boravka (članak 4. GT&Cs), osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije. U tom slučaju Operator hotela zadržava pravo ponuditi hotelsku sobu drugim klijentima.

Članak 25.
Ako gost ne napusti sobu do 10:00 sati, naplatit će se naknada za kasnu odjavu u iznosu od 30 EUR (s PDV-om). Ako gost ne napusti sobu nakon 13:00 sati, Hotel ima pravo naplatiti gostu 100% cijene sobe. Soba se smatra praznom tek nakon što je klijent izvadio sve svoje stvari iz sobe i vratio ključ i elektroničku karticu za parking nadležnom zaposleniku hotela na recepciji hotela.

Članak 26.
U slučaju posebnih zahtjeva (dječji krevetić, rana prijava i/ili kasna odjava) ili ako gost želi rezervirati dodatne usluge, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na +385 91 284 9152 ili e-poštom na: info@sanantonio.hr

Članak 27.
U iznimnim slučajevima Operator zadržava pravo ponuditi gostu drugačiju vrstu smještaja kako je prvotno dogovoreno, pod uvjetom da se ne razlikuje bitno od potvrđenog naloga za rezervaciju.

Članak 28.
Operator ima pravo odmah raskinuti boravak gosta i odustati od ugovora, a da gost nema pravo tražiti povrat novca, ako klijent prouzroči štetu na imovini hotela ili prekrši hotelska pravila. Operator ima pravo od klijenta zatražiti naknadu za svu štetu nastalu ponašanjem klijenta kojom je oštećena imovina hotela.

Članak 29.
Uvjeti rezervacije grupnih boravaka dogovaraju se pojedinačno s Operatorom.

Članak 30.
Ako je gost prouzročio bilo kakvu štetu na hotelskoj imovini, hotel ima pravo tražiti naknadu štete na licu mjesta. Iznos će biti naveden na temelju cjenika koji je slobodno dostupan na recepciji hotela i/ili na temelju kupoprodajne cijene. Ako se hotel i gost hotela ne uspiju dogovoriti odmah i dobrovoljno na licu mjesta, Hotel ima pravo pozvati policijsku patrolu kako bi riješio slučaj.

Članak 31.
Boravci s popustom
Operator ima pravo ponuditi boravak s popustom ( last minute, first minute itd. ). Broj soba rezerviranih za boravak s popustom je ograničen.

Članak 32.
Rezervacija i korištenje boravaka s popustom uređeni su posebnim uvjetima i odredbama koji isključivo uređuju boravke s popustom koji imaju prednost pred ovim Općim uvjetima. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na boravke s popustom samo u onim dijelovima koji nisu derogativno ili posebno uređeni posebnim uvjetima.

Članak 33.
Zaštita osobnih podataka i privatnosti
Operator obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu “Uredba”) i Pravilnikom o sustavu e-Posjetitelja (NN 43/2020) (dalje u tekstu “Pravilnik”)

Članak 34.
Operator osobne podatke korisnika svojih usluga obrađuje isključivo u svrhu rezervacije smještaja i obveznog čuvanja popisa turista u skladu s “Pravilnikom”.

Članak 35.
Opseg obrađenih osobnih podataka je sljedeći:
 • ime i prezime,
 • mjesto, država i datum rođenja,
 • državljanstvo,
 • Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta,
 • prebivalište i adresa,
 • datum i vrijeme prijave,
 • očekivani datum odjave,
 • datum i vrijeme odjave,
 • spol,
 • adresa e-pošte,
 • telefonski broj.

Članak 36.
Rezervacijom ili prijavom boravka u Hotelu Korisnik usluge suglasan je da su mu predočeni i da je upoznat s ovim Općim uvjetima te da na taj način pristaje Operatoru na korištenje podataka iz članka 35. u svrhu članka 34.

Članak 37.
Tijekom obrade osobnih podataka Operator može provoditi postupke obrade koji uključuju prekogranični prijenos dostavljenih osobnih podataka u druge države članice Europske unije i/ili pristup takvim podacima iz inozemstva putem sustava daljinskog pristupa ako sustavom arhiviranja upravlja izvršitelj obrade s poslovnim nastalom u toj državi članici. Tijekom prijenosa Operator osigurava, u najvećoj mogućoj mjeri, zaštitu osobnih podataka enkripcijom i softverskim i hardverskim alatima za osiguranje prenesenih podataka.

Članak 38.
Operator ima visoke etičke standarde i poštuje privatnost svojih klijenata. Osim kada se podaci moraju otkriti prema Zakonu ili drugim opće obvezujućim propisima, Operator ne smije otkriti ili omogućiti pristup bilo kojim osobnim podacima trećim stranama ili drugim primateljima bez pristanka klijenta. Sustav rezervacija koristi najsuvremenije tehnologije za šifriranje osjetljivih podataka.

Članak 39.
U skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske, Operator provodi sve mjere i radnje za obradu osobnih podataka na način da se ispitanike propisno i pravodobno savjetuje o njihovim pravima na koja imaju pravo prema važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske, kao i prema europskim zakonima i obvezujućim međunarodnim ugovorima i konvencijama. U slučaju dostave legitimnog zahtjeva od ispitanika, Operator će taj zahtjev obraditi u roku od 30 dana od njegove isporuke.

Članak 40.
Ispitanik ima pravo, posebno na temelju pisanog zahtjeva upućenog Operatoru, zatražiti informacije o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci u sustavima arhiviranja operatora ili ne; iz kojeg su izvora dobiveni njegovi osobni podaci; informacije o opsegu ili popisu obrađenih osobnih podataka; zatražiti ispravak ili brisanje svojih nepotpunih, netočnih ili zastarjelih osobnih podataka; i zatražiti brisanje osobnih podataka čija je svrha obrade već prestala ili koji su obrađeni bez odobrenja.

Članak 41.
Ispitanik ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka u svrhe koje nisu one za koje su osobni podaci legitimno dostavljeni te na obradu osobnih podataka koji bi mogli nezakonito i dokazano ometati njegova prava i zakonski zaštićene interese, pod uvjetom da je takav prigovor legitiman. Operator je dužan blokirati takve osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja i uništiti ih čim okolnosti to dopuste.

Članak 42.
Ako se sumnja na neovlaštenu obradu osobnih podataka, ispitanik ima pravo podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske za pokretanje postupka za zaštitu osobnih podataka.

Članak 43.
Ispitanik koji nema punu pravnu sposobnost ostvaruje svoja prava putem svog roditelja/zakonskog skrbnika.

Članak 44.
Prava preminulog ispitanika može ostvariti srodna osoba sukladno posebnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 45.
Hotelske usluge su sve usluge koje su na lokaciji hotela, operatora ili poslovnih partnera operatera, a gosti hotela svi su korisnici tih usluga.

Konačne odredbe

Članak 46.
Ovi opći uvjeti i pravni odnosi koji proizlaze iz ovoga uređeni su zakonima Republike Hrvatske.

Članak 47.
Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude ili postane nevažeća, neučinkovita ili neprovediva, takva ništavost, neučinkovitost ili neprovedivost ne utječu na valjanost i učinkovitost drugih odredaba ovih Općih uvjeta.

Članak 48.
Prilikom potvrde rezervacije gost prihvaća ove Opće uvjete i obvezuje se pridržavati ih se. Operator hotela zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Obveza pisane objave izmijenjenih Općih uvjeta i CPS-a smatra se ispunjenom objavljivanjem takvih izmijenjenih Općih uvjeta na internetskim stranicama Operatora na www.sananotnio.hr
Ovi Opći uvjeti postaju valjani i stupaju na snagu 1. siječnja 2023.
Mediteransko selo San Antonio
Put Solina 49, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska

Operator:
Mibat d.o.o. Samobor
MB: 1858084
Milana Rendića 10, 10430 Samobor, Hrvatska
OIB: 20056767366