Obavijest o završetku projekta

03. srpnja 2023

Internacionalizacija poslovanja tvrtke MIBAT d.o.o.

KK.03.2.1.16.0403

Nositelj projekta: MIBAT d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 130.479,30 €
EU udio u financiranju projekta: 104.383,44 €
Razdoblje provedbe projekta: 05. listopada 2020. – 30. lipnja 2023.

MIBAT d.o.o. je krajem lipnja 2023. godine, uspješno završio s provedbom projekta “Internacionalizacija poslovanja tvrtke MIBAT d.o.o.“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ te je podlijegao propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
⦁ Nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima (MADRID FITUR, BERLIN ITB, DUBAI ATM, i MIAMI WTE);
⦁ Upravljanje projektom;
⦁ Promidžba i vidljivost.

Zadovoljen je cilj projekta jačanje konkurentnosti i povećanje izvoza usluga turističkog objekta San Antonio na inozemna tržišta kroz nastup i prezentiranje na međunarodnim sajmovima.

Postizanjem navedenog cilja, projekt je izravno doprinio ostvarenju sljedećih pokazatelja:
⦁ Povećani prihod od izvoza;
⦁ Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima;
⦁ MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju;
⦁ Povećanje prihoda od prodaje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost MIBAT d.o.o.

Rezervirajte smještaj

Planirajte svoj odmor te rezervirajte željenu smještajnu jedinicu u Mediteranskom selu San Antonio,
kontaktirajući nas direktno za personaliziranu uslugu rezervacije na mail link info@sanantonio.hr ili +385 91 2849152.

Pogledajte našu ponudu