Obavijest o pokretanju projekta

10. listopada 2020

Internacionalizacija poslovanja tvrtke MIBAT d.o.o.

KK.03.2.1.16.0403

Nositelj projekta: MIBAT d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 983.096,25 kuna
EU udio u financiranju projekta: 668.505,45 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 05. listopada 2020. – 05. veljače 2022.

MIBAT d.o.o. je početkom listopada 2020. godine, započeo provedbu projekta “Internacionalizacija poslovanja tvrtke MIBAT d.o.o.“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ te je podlijegao propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
Nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima (MADRID FITUR, BERLIN ITB, DUBAI ATM, i MIAMI WTE);
Upravljanje projektom;
Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i povećanje izvoza usluga turističkog objekta San Antonio na inozemna tržišta kroz nastup i prezentiranje na međunarodnim sajmovima.

Postizanjem navedenog cilja, projekt će izravno doprinjeti ostvarenju sljedećih pokazatelja:
⦁ Povećani prihod od izvoza;
⦁ Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima;
⦁ MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju;
⦁ Povećanje prihoda od prodaje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost MIBAT d.o.o.

Rezervirajte smještaj

Planirajte svoj odmor te rezervirajte željenu smještajnu jedinicu u Mediteranskom selu San Antonio,
kontaktirajući nas direktno za personaliziranu uslugu rezervacije na mail link info@sanantonio.hr ili +385 91 2849152.

Pogledajte našu ponudu